The Rational Krylov Algorithm for Nonlinear Eigenvalue Problems, in Computational Mechanics for the Twenty-First Century
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ed. B.H.W.Topping, Saxe-Coburg Publications, Edinburgh, UK

379-402

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06