RISC-baserad 50 MHz räknare med alfanumerisk display
Artikel i övriga tidskrifter, 1995

Denna artikel presenterar en konstruktion som använder en RISC-kontroller (PIC16C54) som frekvensräknare. Frekvensen räknas på controllerns RTCC-ingång och signalfrekvensen, uttryckt i kHz visas på en alfanumerisk display.

räknare

Mikrocontroller

alfanumerisk display

assemblerprogrammering

Författare

Lars Bengtsson

Fysiska institutionen

Allt om elektronik

Vol. 6 35-37

Ämneskategorier

Inbäddad systemteknik

Reglerteknik

Datorsystem

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07