Inverse eigenvalue problems in the theory of weakly guiding step-index optical fibres
Preprint, 2014

Författare

E. Karchevskii

A. Spiridonov

A. Repina

Larisa Beilina

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2014:14

Mer information

Skapat

2017-10-08