Integrating production engineering and ergonomics in production system design
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

S.E. Mathiassen

Helena Franzon

Steve Kihlberg

Per Medbo

Institutionen för transportteknik

J Winkel

Ergonomics for the New Millenium : proceedings of the XIVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and 44th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics society, July 29 through August 4, 2000, San Diego, California USA.

Vol. 5 501-504
0-945289-13-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

0-945289-13-8

Mer information

Skapat

2017-10-06