Superconvergent Patch Recovery in Problems of mixed form
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Abdulwahab Fethi

Institutionen för byggnadsmekanik

Communications in Numerical Methods in Engineering

Vol. 13 207-217

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06