Representative video recordings for synchronized collection of ergonomic and production data in an assembly system
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Steve Kihlberg

Karin Flyckt

Helena Franzon

S.E. Mathiassen

Per Medbo

Institutionen för transportteknik

J Winkel

Ergonomics for the New Millenium : proceedings of the XIVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and 44th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics society, July 29 through August 4, 2000, San Diego, California USA

Vol. 5 245-248
0-945289-13-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

0-945289-13-8

Mer information

Skapat

2017-10-06