The efficiency of partially penetrating vertical drains
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Sven Hansbo

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Geotechnique

Vol. XXXV 4 511-516

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08