An integrated vehicle-track-ground model for investigating the dynamic response of railway tracks due to high-speed trains
Paper i proceeding, 2002

Författare

Martin X.D. Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

EURODYN 2002, Munich, Germany, September 2-5, 2002

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06