A postprocessed error estimate and an adaptive procedure for the semidiscrete finite element method in dynamic analyses
Rapport, 1994

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06