Error estimation and adaptivity in elastodynamics, Second Workshop on Reliability and Adaptive Methods in Computational Mechanics
Paper i proceeding, 1991

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Second Workshop on Reliability and Adaptive Methods in Computational Mechanics, Cracow, October 14-16

27 -

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06