Dynamic soil structure interaction problem including viscous damping
Paper i proceeding, 1986

Författare

Zhou Xi-Reng

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The International Conference on Boundary Elements, Beijing, Oct 14-17, 1986

14-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06