Stop Criteria for Cement Grouting
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Håkan Stille

Felsbau

0174-6979 (ISSN)

Vol. 23 3 62-68

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06