God ljudmiljö i förskola - samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnandeföre och efter åtgärdsprogram
Rapport, 2011

Författare

Kerstin Persson Waye

Göteborgs universitet

Agneta Agge

Göteborgs universitet

Marie Hult

Pontus Larsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Ämneskategorier

Miljömedicin och yrkesmedicin

ISBN

978-91-978916-5-3

Rapportserie AMM Göteborgs universitet: 2011:2

Mer information

Skapat

2017-10-08