Expressive writing in Swedish 15-year-olds with reading and writing difficulties
Kapitel i bok, 2014

Författare

Åsa Wengelin

Göteborgs universitet

Victoria Johansson

Roger Johansson

Arfé, B., Dockrell, J. & Berninger, V. (Red.) Writing development in children with hearing loss, dyslexia or oral language problems

244-256
9780199827282 (ISBN)

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

ISBN

9780199827282

Mer information

Skapat

2017-10-10