TRLO II - friendly FPGA trigger control
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Håkan T Johansson

Chalmers, Fundamental fysik

M. Heil

B. Löher

H. Simon

Hans Törnqvist

GSI Scientific Report 2013

0171-4546 (ISSN)

Vol. 2014-1 354-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07