A Mechanistic Lung-Disposition Model for Real-time Simulation of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics for Pulmonary Drug Delivery
Poster (konferens), 2014

Författare

Elin Boger

Markus Fridén

Ulf Eriksson

Mats Jirstrand

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Systembiologi

Johan Gabrielsson

In proceedings of the 7th Noordwijkerhout Symposium on Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Systems Pharmacology

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07