Reading in tertiary education: undergraduate student practices and attitudes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Diane Pecorari

Philip Shaw

Aileen Irvine

Spela Mezek

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Quality in Higher Education

1353-8322 (ISSN) 1470-1081 (eISSN)

Vol. 18 2 235-256

Ämneskategorier

Didaktik

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1080/13538322.2012.706464

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02