Where they’re coming from: roles for English textbooks where lectures are in foreign languages
Paper i proceeding, 2015

Författare

Philip Shaw

Spela Mezek

Diane Pecorari

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

BALEAP (The Global Forum for EAP Professionals), University of Leicester, 19-21 April

Ämneskategorier

Didaktik

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07