Influences of polarization-mode dispersion on soliton transmission systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Chongjin Xie

Institutionen för mikroelektronik

Magnus Karlsson

Institutionen för mikroelektronik

Peter Andrekson

Institutionen för mikroelektronik

Henrik Sunnerud

Institutionen för mikroelektronik

Jie Li

Institutionen för mikroelektronik

IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics

1077-260X (ISSN) 15584542 (eISSN)

Vol. 8 3 575--590-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-25