Slutord
Kapitel i bok, 2014

Kort lägesbeskrivning över konstnärlig forskning.

konstnärlig forskning

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Metod, process, redovisning. Konstnärlig forskning, årsbok 2014

192-193
978-91-7307-244-1 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

HUMANIORA

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-7307-244-1

Mer information

Skapat

2017-10-06