A systematic method for analysis of performance in intermodal transportation
Paper i proceeding, 2004

Författare

Arvid Guthed

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Ingar Malmgren

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Challenging boundaries with logistics : proceedings of the 16th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics : NOFOMA 2004, 7-8 June, Linköping, Sweden / edited by Håkan Aronsson

231-246
91-7373-985-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7373-985-5

Mer information

Skapat

2017-10-06