Hyttslam som adsorbent för tungmetaller?
Rapport, 2007

Författare

Jesper Knutsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

M. Pålsson

Yuliya Kalmykova

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Ämneskategorier

Miljöbioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07