A Molecular Ring in the LINER NGC5218
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Evert Olsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Susanne Aalto

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

S. Hüttemeister

Astropohysics and Space Science

Vol. 295 1-2 155-160

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06