Design of a Sideband Separating Receiver for 500 GHz
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Raquel Monje

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

C. Risacher

Vessen Vassilev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Proceedings of 16th International Symposium on Space Terahertz Technology, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, May 2-4, 2005

1652-0769 (ISSN)

185-187

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05