Reality studio - a search for design tools to meet complexity
Kapitel i bok, 2013

Författare

Inger Lise Syversen

Chalmers, Arkitektur

Design Innovation for the Built Environment: Research by Design and the Renovation of Practice

79-90
978-020312974-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.4324/9780203129746-12

ISBN

978-020312974-6

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-02