Process activated ilmenite as catalyst for cleaning of biomass producer gas
Poster (konferens), 2014

Författare

Huong Nguyen

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Nicolas Berguerand

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

3rd International Conference on Chemical Looping, Chalmers University of Technology

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07