Practise the art of incisive questions
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Graduate education

Författare

Jari Kinaret

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

Nature

0028-0836 (ISSN) 1476-4687 (eISSN)

Vol. 523 371-373

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07