Byggnaders tekniska funktion - Mätteknik
Bok, 2002

measurement

uncertainty

flowrate

humidity

velocity

temperature

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22