Letter to the Editor.
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Petty Cartemo

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Jenny Nilsson

Göteborgs universitet

Anders Nordlund

Chalmers, Fysik

Mats Isaksson

Göteborgs universitet

Radiation protection dosimetry

1742-3406 (ISSN)

Vol. 168 2 291-

Ämneskategorier

Radiologi och bildbehandling

DOI

10.1093/rpd/ncv287

PubMed

25956789

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-29