Pin-Flange Adapters for High Frequency Measurements
Poster (konferens), 2015

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Sjoerd Haas

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2015 June 21-25, 2015

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08