Divide and protect: capping gold nanoclusters with molecular gold-thiolate rings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Hannu Häkkinen

Michael Walter

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Journal of Physical Chemistry B

Vol. 110 20 9927-9931

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07