Towards a nonlinear eddy-viscosity model based on elliptic relaxation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

B. Anders Pettersson-Reif

Flow, Turbulence and Combustion

Vol. 76 241-256

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06