Resource efficiency and toxic accumulation - Phosphorus recycling and societal cadmium flows
Licentiatavhandling, 2002

recycling

phosphorus

societal metabolism

sustainable agriculture

cadmium


Författare

Fredrik Fredriksson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07