Invånare som medskapare i stadens utveckling
Kapitel i bok, 2015

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

Gränsöverskridande stadsforskning: Erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt. Olofsdotter, Björnberg and Kopp. Stockholm, Formas.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12