Differentially private, multi-agent multi-armed bandits
Paper i proceeding, 2015

Författare

Aristide Tossou

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

European Workshop on Reinforcement Learning (EWRL-15)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07