Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Trafikverket räknar med en kraftig ökning av trafiken för både personbilar och lastbilar i sin nya infrastrukturplan, detta trots att Sveriges klimatmål kräver raka motsatsen. Det finns anledning för regeringen att snarast ge Trafikverket tydliga direktiv att i sin planering utgå från att klimatmålen ska nås, skriver en lång rad professorer och forskare.

Författare

Magnus Blinge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Göran Finnveden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Mattias Höjer

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

karolina Isaksson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Anders Roth

IVL Svenska Miljöinstitutet

Frances Sprei

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Thomas Sterner

Göteborgs universitet

Jonas Åkerman

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Göteborgs Posten 2015-12-12

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2023-01-26