Emerging scarcities - Bioenergy-food competition in a carbon constrained world
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Christian Azar

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Scarcity and growth revisited. Natural Resources and the Environment in the New Millennium. Resource for the future Inc. John Hopkins University Press

359-377
9781936331499 (ISBN)

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

DOI

10.4324/9781936331499

ISBN

9781936331499

Mer information

Skapat

2017-10-08