Skärpt försvarsdebatt – Nato, Ryssland och försvarsutgifter
Kapitel i bok, 2015

Författare

Ulf Bjereld

Göteborgs universitet

Karl Ydén

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Fragment. Red Annika Bergström, Henrik Oscarsson, Maria Oskarson


9789189673328 (ISBN)

Ämneskategorier

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

ISBN

9789189673328

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13