Managing Climate Risks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

M. Obersteiner

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

P. Kauppi

K. Möllersten

J. Moreira

S. Nilsson

P. Read

K. Rihai

B. Schlamadinger

Y. Yamagata

J. Yan

J-P. van Ypersele

Science

Vol. 294 5543 786-787

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06