Stadsplanering kan skapa nya attraktiva lägen
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Dagens Nyheter

1101-2447 (ISSN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan humaniora

Arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-07