A Transparent Design System for Iterative Product Development
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Staffan Sunnersjö

Mikael Cederfeldt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Fredrik Elgh

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Ingvar Rask

Journal of Computing and Information Science in Engineering

Vol. 6 3 300-307

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06