MISTRA - Sustainable building. Experiences from a cross-disciplinary programme
Samlingsverk (redaktörskap), 2002

Sustainable Building

Inter-disciplinary

Environment

Energy

Building Research

Redaktör

Michael Eden

Chalmers, Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Åsa Jönsson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Chalmers, Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06