Högertrafikreformen, det svenska trafiksäkerhetsarbetet och bilsamhällets förverkligande
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Reflexen: medlemsblad för Trafiktekniska föreningen

0284-0707 (ISSN)

Vol. 33 4 16-19

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Teknikhistoria

Historia

Mer information

Skapat

2017-10-07