Use of Information Management Systems from Designers Perspective
Paper i proceeding, 2006

Författare

Dag Henrik Bergsjö

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Diana Malvius

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-07