How to Make Believe: The Fictional Truths of the Representational Arts
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

imagination

fictionality

Make-believe

representational arts

Redaktör

Lene Nordrum

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

J. Alexander Bareis

Ämneskategorier

Filosofi

Litteraturvetenskap

ISBN

978-3-11-044387-5

Mer information

Skapat

2017-10-07