Product semantics in theory and practice
Paper i proceeding, 2006

product semiotics

product semantics

Författare

Li A B E Wikström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Proceedings from the 5th International Conference on Design and Emotion, Göteborg, 27-29 September, 2006


91-975079-5-4 (ISBN)

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

ISBN

91-975079-5-4

Mer information

Skapat

2017-10-06