Influence of Electronic Structure on a Nanoelectromechanical Shuttle
Paper i proceeding, 2006

Författare

Caroline Huldt

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Jari Kinaret

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

3rd International Conference on Multiscale Materials Modeling, Freiburg, Germany

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07