Multicomponent H2/CO/CO2 adsorption on BaZSM-5 zeolite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

step-change response

BaZSM-5

Langmuir adsorption

Multicomponent adsorption

Författare

Sang Wirawan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Separation and Purification Technology

1383-5866 (ISSN) 18733794 (eISSN)

Vol. 52 224-231

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07