Avatars at Work and Play. Activities in Shared Virtual Environments
Samlingsverk (redaktörskap), 2006

Redaktör

Ralph Schroeder

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

1402038836

Mer information

Skapat

2017-10-08