The Long-term Uses of Shared Virtual Environments. An Exploratory Study
Kapitel i bok, 2002

Författare

Alexander Nilsson

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ralph Schroeder

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

The Social Life of Avatars: Presence and interaction in Shared Virtual Environments

112-126
1852334614 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

1852334614

Mer information

Skapat

2017-10-08